Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Where Is My Beard?

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jan 06, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(1,136 Phiếu bầu)
Release :
Feb 26, 2015

Hướng dẫn

Giúp mỗi khối mọc râu bằng cách để nó chạm vào một khối khác đã có râu. Kéo các khối vào vị trí bằng chuột của bạn và sau đó nhấn play để làm cho chúng rơi xuống. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy thiết lập lại và thử lại!

Giúp mỗi khối mọc râu bằng cách để nó chạm vào một khối khác đã có râu. Kéo các khối vào vị trí bằng chuột của bạn và sau đó nhấn play để làm cho chúng rơi xuống. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy thiết lập lại và thử lại!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jan 06, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(1,136 Phiếu bầu)
Release :
Feb 26, 2015

Hướng dẫn

Giúp mỗi khối mọc râu bằng cách để nó chạm vào một khối khác đã có râu. Kéo các khối vào vị trí bằng chuột của bạn và sau đó nhấn play để làm cho chúng rơi xuống. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy thiết lập lại và thử lại!

Giúp mỗi khối mọc râu bằng cách để nó chạm vào một khối khác đã có râu. Kéo các khối vào vị trí bằng chuột của bạn và sau đó nhấn play để làm cho chúng rơi xuống. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy thiết lập lại và thử lại!

3.1 Rating Star
1,136
Phiếu bầu