Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Fit Block Puzzle

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(104 Phiếu bầu)
Release :
Jul 11, 2023

Hướng dẫn

Chạm vào một khối và kéo nó trên bảng. Mục tiêu của bạn là sắp xếp các dấu cộng trên bảng thẳng hàng với các dấu cộng trên khối!

Chỉ có một dấu cộng trên bảng cho mỗi dấu cộng trên các khối. Nếu bạn đặt một phần trống của khối lên trên dấu cộng, dấu cộng sẽ không chuyển sang màu trắng, nghĩa là nó ở sai vị trí.

Nhấp vào một khối và kéo nó lên bảng. Mục tiêu của bạn là sắp xếp các dấu cộng trên bảng thẳng hàng với các dấu cộng trên khối!

Chỉ có một dấu cộng trên bảng cho mỗi dấu cộng trên các khối. Nếu bạn đặt một phần trống của khối lên trên dấu cộng, dấu cộng sẽ không chuyển sang màu trắng, nghĩa là nó ở sai vị trí.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(104 Phiếu bầu)
Release :
Jul 11, 2023

Hướng dẫn

Chạm vào một khối và kéo nó trên bảng. Mục tiêu của bạn là sắp xếp các dấu cộng trên bảng thẳng hàng với các dấu cộng trên khối!

Chỉ có một dấu cộng trên bảng cho mỗi dấu cộng trên các khối. Nếu bạn đặt một phần trống của khối lên trên dấu cộng, dấu cộng sẽ không chuyển sang màu trắng, nghĩa là nó ở sai vị trí.

Nhấp vào một khối và kéo nó lên bảng. Mục tiêu của bạn là sắp xếp các dấu cộng trên bảng thẳng hàng với các dấu cộng trên khối!

Chỉ có một dấu cộng trên bảng cho mỗi dấu cộng trên các khối. Nếu bạn đặt một phần trống của khối lên trên dấu cộng, dấu cộng sẽ không chuyển sang màu trắng, nghĩa là nó ở sai vị trí.

4.2 Rating Star
104
Phiếu bầu