Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Feed the Figures 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(730 Phiếu bầu)
Release :
Sep 01, 2017

Hướng dẫn

Nhấn để đặt một hình dạng. Chuyển tất cả các hình thành màu xanh lục bằng cách cho chúng ăn đúng số lượng bánh mì kẹp thịt. Hình màu vàng cần ăn một và hình màu đỏ cần ăn hai.

Bấm để đặt một hình dạng. Chuyển tất cả các hình thành màu xanh lục bằng cách cho chúng ăn đúng số lượng bánh mì kẹp thịt. Hình màu vàng cần ăn một và hình màu đỏ cần ăn hai.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(730 Phiếu bầu)
Release :
Sep 01, 2017

Hướng dẫn

Nhấn để đặt một hình dạng. Chuyển tất cả các hình thành màu xanh lục bằng cách cho chúng ăn đúng số lượng bánh mì kẹp thịt. Hình màu vàng cần ăn một và hình màu đỏ cần ăn hai.

Bấm để đặt một hình dạng. Chuyển tất cả các hình thành màu xanh lục bằng cách cho chúng ăn đúng số lượng bánh mì kẹp thịt. Hình màu vàng cần ăn một và hình màu đỏ cần ăn hai.

3.7 Rating Star
730
Phiếu bầu