Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Feed the Figures

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(908 Phiếu bầu)
Release :
Mar 07, 2014

Hướng dẫn

Giúp nuôi những con số đói hamburger của họ! Các hình màu xanh lá cây không đói, các hình màu vàng đang đói và các hình màu đỏ muốn có hai chiếc bánh mì kẹp thịt!

Nhấn để thả các hình dạng để các hình có thể có được những gì họ muốn. Mục tiêu của bạn là để họ ăn tất cả các bánh mì kẹp thịt.

Giúp nuôi những con số đói hamburger của họ! Các hình màu xanh lá cây không đói, các hình màu vàng đang đói và các hình màu đỏ muốn có hai chiếc bánh mì kẹp thịt!

Nhấp để thả các hình dạng để các hình có thể có được những gì họ muốn. Mục tiêu của bạn là để họ ăn tất cả các bánh mì kẹp thịt.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(908 Phiếu bầu)
Release :
Mar 07, 2014

Hướng dẫn

Giúp nuôi những con số đói hamburger của họ! Các hình màu xanh lá cây không đói, các hình màu vàng đang đói và các hình màu đỏ muốn có hai chiếc bánh mì kẹp thịt!

Nhấn để thả các hình dạng để các hình có thể có được những gì họ muốn. Mục tiêu của bạn là để họ ăn tất cả các bánh mì kẹp thịt.

Giúp nuôi những con số đói hamburger của họ! Các hình màu xanh lá cây không đói, các hình màu vàng đang đói và các hình màu đỏ muốn có hai chiếc bánh mì kẹp thịt!

Nhấp để thả các hình dạng để các hình có thể có được những gì họ muốn. Mục tiêu của bạn là để họ ăn tất cả các bánh mì kẹp thịt.

3.5 Rating Star
908
Phiếu bầu