Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Hungry Shapes 2

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(304 Phiếu bầu)
Release :
Oct 18, 2012

Hướng dẫn

Giúp cho những người đói ăn những chiếc bánh mì kẹp thịt của họ! Các hình màu xanh lá cây không đói, các hình màu vàng đang đói và các hình màu đỏ là hai chiếc bánh mì kẹp thịt!

Sử dụng chuột của bạn để đặt các hình dạng trên sân trò chơi sao cho tất cả các hình dạng sẽ được cho ăn những gì chúng cần và tất cả bánh mì kẹp thịt sẽ bị ăn hết.

Giúp cho những người đói ăn những chiếc bánh mì kẹp thịt của họ! Các hình màu xanh lá cây không đói, các hình màu vàng đang đói và các hình màu đỏ là hai chiếc bánh mì kẹp thịt!

Sử dụng chuột của bạn để đặt các hình dạng trên sân trò chơi sao cho tất cả các hình dạng sẽ được cho ăn những gì chúng cần và tất cả bánh mì kẹp thịt sẽ bị ăn hết.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(304 Phiếu bầu)
Release :
Oct 18, 2012

Hướng dẫn

Giúp cho những người đói ăn những chiếc bánh mì kẹp thịt của họ! Các hình màu xanh lá cây không đói, các hình màu vàng đang đói và các hình màu đỏ là hai chiếc bánh mì kẹp thịt!

Sử dụng chuột của bạn để đặt các hình dạng trên sân trò chơi sao cho tất cả các hình dạng sẽ được cho ăn những gì chúng cần và tất cả bánh mì kẹp thịt sẽ bị ăn hết.

Giúp cho những người đói ăn những chiếc bánh mì kẹp thịt của họ! Các hình màu xanh lá cây không đói, các hình màu vàng đang đói và các hình màu đỏ là hai chiếc bánh mì kẹp thịt!

Sử dụng chuột của bạn để đặt các hình dạng trên sân trò chơi sao cho tất cả các hình dạng sẽ được cho ăn những gì chúng cần và tất cả bánh mì kẹp thịt sẽ bị ăn hết.

3.8 Rating Star
304
Phiếu bầu