Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pipe Ball Puzzle

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(234 Phiếu bầu)
Release :
Jul 28, 2023

Hướng dẫn

Chạm và kéo các đường ống để kết nối chúng trên lưới. Sau khi lưới hoàn tất, hãy nhấn vào nút màu xanh lá cây ở cuối màn hình để các quả bóng lăn!

Mỗi đầu có một số cho biết nó có thể chứa bao nhiêu quả bóng. Nếu các số không thẳng hàng, hãy nhấn vào nút màu đỏ để bắt đầu lại câu đố và sắp xếp lại các mảnh trên lưới.

Nhấp chuột trái và kéo các đường ống để kết nối chúng trên lưới. Sau khi lưới hoàn tất, hãy nhấp vào nút màu xanh lục ở cuối màn hình để các quả bóng lăn!

Mỗi đầu có một số cho biết nó có thể chứa bao nhiêu quả bóng. Nếu các số không thẳng hàng, hãy nhấp vào nút màu đỏ để bắt đầu lại câu đố và sắp xếp lại các mảnh trên lưới.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(234 Phiếu bầu)
Release :
Jul 28, 2023

Hướng dẫn

Chạm và kéo các đường ống để kết nối chúng trên lưới. Sau khi lưới hoàn tất, hãy nhấn vào nút màu xanh lá cây ở cuối màn hình để các quả bóng lăn!

Mỗi đầu có một số cho biết nó có thể chứa bao nhiêu quả bóng. Nếu các số không thẳng hàng, hãy nhấn vào nút màu đỏ để bắt đầu lại câu đố và sắp xếp lại các mảnh trên lưới.

Nhấp chuột trái và kéo các đường ống để kết nối chúng trên lưới. Sau khi lưới hoàn tất, hãy nhấp vào nút màu xanh lục ở cuối màn hình để các quả bóng lăn!

Mỗi đầu có một số cho biết nó có thể chứa bao nhiêu quả bóng. Nếu các số không thẳng hàng, hãy nhấp vào nút màu đỏ để bắt đầu lại câu đố và sắp xếp lại các mảnh trên lưới.

4.5 Rating Star
234
Phiếu bầu