Catch the Candy Halloween

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để bắn ra ngoạm của bạn. Bám lấy mặt đất để tiến về phía trước và với lấy miếng kẹo để giành chiến thắng!

Giúp sinh vật màu xanh bắt miếng kẹo. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn cánh tay của anh ấy ra ngoài và giúp anh ấy di chuyển bằng cách bám vào kẹo hoặc các đồ vật khác.

4.5 Rating Star
89,257
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để bắn ra ngoạm của bạn. Bám lấy mặt đất để tiến về phía trước và với lấy miếng kẹo để giành chiến thắng!

Giúp sinh vật màu xanh bắt miếng kẹo. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn cánh tay của anh ấy ra ngoài và giúp anh ấy di chuyển bằng cách bám vào kẹo hoặc các đồ vật khác.

4.5 Rating Star
89,257
Phiếu bầu