Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mark

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(4,391 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Feb 04, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Di chuyển chuột để nhắm và bấm để bắn. Coi chừng kẻ xấu và gai đỏ. Bạn sẽ dính vào các ô có đường nguệch ngoạc, nhưng lại bật ra khỏi mọi thứ khác. Nhắm cẩn thận để lấy tất cả các đồng xu và mở khóa lối ra.

Di chuyển chuột để nhắm và bấm để bắn. Coi chừng kẻ xấu và gai đỏ. Bạn sẽ dính vào các ô có đường nguệch ngoạc, nhưng lại bật ra khỏi mọi thứ khác. Nhắm cẩn thận để lấy tất cả các đồng xu và mở khóa lối ra.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(4,391 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Feb 04, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Di chuyển chuột để nhắm và bấm để bắn. Coi chừng kẻ xấu và gai đỏ. Bạn sẽ dính vào các ô có đường nguệch ngoạc, nhưng lại bật ra khỏi mọi thứ khác. Nhắm cẩn thận để lấy tất cả các đồng xu và mở khóa lối ra.

Di chuyển chuột để nhắm và bấm để bắn. Coi chừng kẻ xấu và gai đỏ. Bạn sẽ dính vào các ô có đường nguệch ngoạc, nhưng lại bật ra khỏi mọi thứ khác. Nhắm cẩn thận để lấy tất cả các đồng xu và mở khóa lối ra.

3.6 Rating Star
4,391
Phiếu bầu