CircloO 2

Hướng dẫn

Nhấn vào bên trái và bên phải của màn hình để di chuyển tảng đá. Tiếp cận vòng tròn màu trắng để chuyển sang phần tiếp theo của cấp độ.

Nhấn các phím mũi tên để di chuyển tảng đá. Tiếp cận vòng tròn màu trắng để chuyển sang phần tiếp theo của cấp độ. Lấy đà bằng cách lăn lên lăn xuống dọc theo các bức tường và nhảy qua những tảng đá cản đường bạn.

4.6 Rating Star
61,935
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào bên trái và bên phải của màn hình để di chuyển tảng đá. Tiếp cận vòng tròn màu trắng để chuyển sang phần tiếp theo của cấp độ.

Nhấn các phím mũi tên để di chuyển tảng đá. Tiếp cận vòng tròn màu trắng để chuyển sang phần tiếp theo của cấp độ. Lấy đà bằng cách lăn lên lăn xuống dọc theo các bức tường và nhảy qua những tảng đá cản đường bạn.

4.6 Rating Star
61,935
Phiếu bầu