Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rotated Cups

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(2,366 Phiếu bầu)
Release :
Jun 30, 2023

Hướng dẫn

Trượt ngón tay của bạn sang trái và phải để xoay cốc. Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng vào chiếc cốc màu xanh!

Đôi khi có nhiều quả bóng để vào một cốc. Lập kế hoạch đường đi của bạn một cách cẩn thận và đừng để bóng chạm sàn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để xoay cốc. Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng vào chiếc cốc màu xanh!

Đôi khi có nhiều quả bóng để vào một cốc. Lập kế hoạch đường đi của bạn một cách cẩn thận và đừng để bóng chạm sàn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(2,366 Phiếu bầu)
Release :
Jun 30, 2023

Hướng dẫn

Trượt ngón tay của bạn sang trái và phải để xoay cốc. Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng vào chiếc cốc màu xanh!

Đôi khi có nhiều quả bóng để vào một cốc. Lập kế hoạch đường đi của bạn một cách cẩn thận và đừng để bóng chạm sàn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để xoay cốc. Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng vào chiếc cốc màu xanh!

Đôi khi có nhiều quả bóng để vào một cốc. Lập kế hoạch đường đi của bạn một cách cẩn thận và đừng để bóng chạm sàn.

4.4 Rating Star
2,366
Phiếu bầu