Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Spin!

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(23,487 Phiếu bầu)
Release :
Sep 14, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải để quay các nền màu đỏ. Lăn quả bóng vào lỗ mà không để nó rơi ra!

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải để quay các nền màu đỏ. Lăn quả bóng vào lỗ mà không để nó rơi ra!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(23,487 Phiếu bầu)
Release :
Sep 14, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải để quay các nền màu đỏ. Lăn quả bóng vào lỗ mà không để nó rơi ra!

Sử dụng A và D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải để quay các nền màu đỏ. Lăn quả bóng vào lỗ mà không để nó rơi ra!

4.2 Rating Star
23,487
Phiếu bầu