Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cutoff

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(3,963 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 26, 2023
Release:
May 28, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Lần theo dấu vết của chú chó bị lạc của bạn! Sử dụng WASD để di chuyển và sử dụng chuột để nhắm đèn pin của bạn. Mỗi cấp độ có một loạt các hình tam giác và kim cương. Tất cả các hình tam giác cần được chiếu sáng đồng thời bằng đèn pin của bạn và các viên kim cương cần được giữ trong bóng tối. Di chuyển xung quanh và nhắm đèn pin của bạn để giải từng câu đố!

Lần theo dấu vết của chú chó bị lạc của bạn! Sử dụng WASD để di chuyển và sử dụng chuột để nhắm đèn pin của bạn. Mỗi cấp độ có một loạt các hình tam giác và kim cương. Tất cả các hình tam giác cần được chiếu sáng đồng thời bằng đèn pin của bạn và các viên kim cương cần được giữ trong bóng tối. Di chuyển xung quanh và nhắm đèn pin của bạn để giải từng câu đố!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(3,963 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 26, 2023
Release:
May 28, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Lần theo dấu vết của chú chó bị lạc của bạn! Sử dụng WASD để di chuyển và sử dụng chuột để nhắm đèn pin của bạn. Mỗi cấp độ có một loạt các hình tam giác và kim cương. Tất cả các hình tam giác cần được chiếu sáng đồng thời bằng đèn pin của bạn và các viên kim cương cần được giữ trong bóng tối. Di chuyển xung quanh và nhắm đèn pin của bạn để giải từng câu đố!

Lần theo dấu vết của chú chó bị lạc của bạn! Sử dụng WASD để di chuyển và sử dụng chuột để nhắm đèn pin của bạn. Mỗi cấp độ có một loạt các hình tam giác và kim cương. Tất cả các hình tam giác cần được chiếu sáng đồng thời bằng đèn pin của bạn và các viên kim cương cần được giữ trong bóng tối. Di chuyển xung quanh và nhắm đèn pin của bạn để giải từng câu đố!

4.0 Rating Star
3,963
Phiếu bầu