Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

CircloO

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(55,865 Phiếu bầu)
Release :
Aug 03, 2017

Hướng dẫn

Nhấn vào bên trái và bên phải của màn hình để di chuyển tảng đá trong CircloO. Tiếp cận vòng tròn màu trắng để chuyển sang phần tiếp theo của cấp độ.

Nhấn các phím mũi tên để di chuyển tảng đá trong CircloO. Tiếp cận vòng tròn màu trắng để chuyển sang phần tiếp theo của cấp độ. Lấy đà bằng cách lăn lên lăn xuống dọc theo các bức tường và nhảy qua những tảng đá cản đường bạn.

CircloO là gì?

CircloO là một trò chơi giải đố vật lý kết hợp lối chơi có nhịp độ nhanh của một game platformer với khía cạnh giải đố của một trò chơi vật lý. Người chơi phải cảm nhận được quả bóng sẽ lăn như thế nào và nó sẽ chệch hướng ra sao trên các bề mặt khác nhau. Sử dụng kỹ năng và trực giác của bạn để vượt qua mọi cấp độ và trở thành nhà vô địch CircloO.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(55,865 Phiếu bầu)
Release :
Aug 03, 2017

Hướng dẫn

Nhấn vào bên trái và bên phải của màn hình để di chuyển tảng đá trong CircloO. Tiếp cận vòng tròn màu trắng để chuyển sang phần tiếp theo của cấp độ.

CircloO là gì?

CircloO là một trò chơi giải đố vật lý kết hợp lối chơi có nhịp độ nhanh của một game platformer với khía cạnh giải đố của một trò chơi vật lý. Người chơi phải cảm nhận được quả bóng sẽ lăn như thế nào và nó sẽ chệch hướng ra sao trên các bề mặt khác nhau. Sử dụng kỹ năng và trực giác của bạn để vượt qua mọi cấp độ và trở thành nhà vô địch CircloO.

Nhấn các phím mũi tên để di chuyển tảng đá trong CircloO. Tiếp cận vòng tròn màu trắng để chuyển sang phần tiếp theo của cấp độ. Lấy đà bằng cách lăn lên lăn xuống dọc theo các bức tường và nhảy qua những tảng đá cản đường bạn.

4.6 Rating Star
55,865
Phiếu bầu