Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

CircloO 2

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(68,965 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 20, 2023
Release:
May 10, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào bên trái và bên phải của màn hình để di chuyển tảng đá. Tiếp cận vòng tròn màu trắng để chuyển sang phần tiếp theo của cấp độ.

Nhấn các phím mũi tên để di chuyển tảng đá. Tiếp cận vòng tròn màu trắng để chuyển sang phần tiếp theo của cấp độ. Lấy đà bằng cách lăn lên lăn xuống dọc theo các bức tường và nhảy qua những tảng đá cản đường bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(68,965 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 20, 2023
Release:
May 10, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào bên trái và bên phải của màn hình để di chuyển tảng đá. Tiếp cận vòng tròn màu trắng để chuyển sang phần tiếp theo của cấp độ.

Nhấn các phím mũi tên để di chuyển tảng đá. Tiếp cận vòng tròn màu trắng để chuyển sang phần tiếp theo của cấp độ. Lấy đà bằng cách lăn lên lăn xuống dọc theo các bức tường và nhảy qua những tảng đá cản đường bạn.

4.6 Rating Star
68,965
Phiếu bầu