Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Color Count

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(330 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Dec 04, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một màu để chọn nó, sau đó chạm vào lưới để vẽ các ô xung quanh. Bạn có thể thấy mục tiêu của mình cho từng màu ở dưới cùng bên phải và cả số nước đi bạn còn lại. Nếu bạn hết nước đi mà không đạt được mục tiêu màu, hãy nhấn vào nút phát lại.

Nhấp vào một màu để chọn nó, sau đó nhấp vào lưới để tô các ô xung quanh. Bạn có thể thấy mục tiêu của mình cho từng màu ở phía dưới bên phải. Các vòng tròn màu đen cho biết bạn còn bao nhiêu nước đi. Nếu bạn hết nước đi mà không đạt được mục tiêu màu, hãy nhấp vào nút phát lại.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(330 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Dec 04, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một màu để chọn nó, sau đó chạm vào lưới để vẽ các ô xung quanh. Bạn có thể thấy mục tiêu của mình cho từng màu ở dưới cùng bên phải và cả số nước đi bạn còn lại. Nếu bạn hết nước đi mà không đạt được mục tiêu màu, hãy nhấn vào nút phát lại.

Nhấp vào một màu để chọn nó, sau đó nhấp vào lưới để tô các ô xung quanh. Bạn có thể thấy mục tiêu của mình cho từng màu ở phía dưới bên phải. Các vòng tròn màu đen cho biết bạn còn bao nhiêu nước đi. Nếu bạn hết nước đi mà không đạt được mục tiêu màu, hãy nhấp vào nút phát lại.

3.5 Rating Star
330
Phiếu bầu