Connect the Roads

Hướng dẫn

Kéo một con đường để trượt nó. Xây dựng một con đường được kết nối từ ô tô của bạn đến ô cuối. Cố gắng lái xe qua cả ba ngôi sao!

Nhấp và kéo một con đường để trượt nó. Xây dựng một con đường được kết nối từ ô tô của bạn đến ô cuối. Cố gắng lái xe qua cả ba ngôi sao!

3.8 Rating Star
13,531
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo một con đường để trượt nó. Xây dựng một con đường được kết nối từ ô tô của bạn đến ô cuối. Cố gắng lái xe qua cả ba ngôi sao!

Nhấp và kéo một con đường để trượt nó. Xây dựng một con đường được kết nối từ ô tô của bạn đến ô cuối. Cố gắng lái xe qua cả ba ngôi sao!

3.8 Rating Star
13,531
Phiếu bầu