Dream Tower

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Trong khi nhảy, nhấn DOWN giữa không trung để đập xuống đất hoặc mở lồng.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Trong khi nhảy, nhấn DOWN giữa không trung để đập xuống đất hoặc mở lồng.

4.6 Rating Star
8,444
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Trong khi nhảy, nhấn DOWN giữa không trung để đập xuống đất hoặc mở lồng.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Trong khi nhảy, nhấn DOWN giữa không trung để đập xuống đất hoặc mở lồng.

4.6 Rating Star
8,444
Phiếu bầu