Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Find the Candy

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(10,282 Phiếu bầu)
Release :
May 09, 2016

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình của bạn để khám phá căn phòng, di chuyển đồ vật và tìm các ngôi sao và kẹo ẩn. Một số đối tượng có thể được vuốt. Có ba ngôi sao ẩn và một viên kẹo ở mỗi cấp độ.

Sử dụng chuột để khám phá căn phòng, di chuyển đồ vật và tìm những viên kẹo và ngôi sao ẩn giấu. Có ba ngôi sao ẩn và một viên kẹo ở mỗi cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(10,282 Phiếu bầu)
Release :
May 09, 2016

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình của bạn để khám phá căn phòng, di chuyển đồ vật và tìm các ngôi sao và kẹo ẩn. Một số đối tượng có thể được vuốt. Có ba ngôi sao ẩn và một viên kẹo ở mỗi cấp độ.

Sử dụng chuột để khám phá căn phòng, di chuyển đồ vật và tìm những viên kẹo và ngôi sao ẩn giấu. Có ba ngôi sao ẩn và một viên kẹo ở mỗi cấp độ.

4.0 Rating Star
10,282
Phiếu bầu