Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gravisquare

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,305 Phiếu bầu)
Release :
Apr 23, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Mỗi bên của cấp độ có một hướng trọng lực khác nhau.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Mỗi bên của cấp độ có một hướng trọng lực khác nhau. Sử dụng điều đó để lợi thế của bạn để nhảy vào cổng thông tin!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,305 Phiếu bầu)
Release :
Apr 23, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Mỗi bên của cấp độ có một hướng trọng lực khác nhau.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Mỗi bên của cấp độ có một hướng trọng lực khác nhau. Sử dụng điều đó để lợi thế của bạn để nhảy vào cổng thông tin!

4.1 Rating Star
1,305
Phiếu bầu