Gravity Arrows

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Đi vào các khối mũi tên để thay đổi hướng của trọng lực.

Sử dụng các mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Đi vào một khối mũi tên để thay đổi trọng lực theo hướng đó. Điều này cũng sẽ thay đổi các điều khiển của bạn và ảnh hưởng đến các hộp mà bạn có thể đẩy.

3.7 Rating Star
3,091
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Đi vào các khối mũi tên để thay đổi hướng của trọng lực.

Sử dụng các mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Đi vào một khối mũi tên để thay đổi trọng lực theo hướng đó. Điều này cũng sẽ thay đổi các điều khiển của bạn và ảnh hưởng đến các hộp mà bạn có thể đẩy.

3.7 Rating Star
3,091
Phiếu bầu