Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gridblocked

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(155 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Giải phóng:
Aug 30, 2021
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trượt các khối bằng cách nhấp và kéo chúng bằng chuột.

Trượt khối màu đỏ đến lối ra để hoàn thành mỗi cấp độ.

Có những cổng màu đỏ mà bạn sẽ cần sử dụng để dọn đường và đi đến lối ra.

Bất kỳ khối màu nào cũng có thể đi qua một cổng trừ khi nó bị chặn.

Cổng có thể ở trên tường hoặc thậm chí trên các khối khác.

Trượt các khối bằng cách nhấp và kéo chúng bằng chuột.

Trượt khối màu đỏ đến lối ra để hoàn thành mỗi cấp độ.

Có những cổng màu đỏ mà bạn sẽ cần sử dụng để dọn đường và đi đến lối ra.

Bất kỳ khối màu nào cũng có thể đi qua một cổng trừ khi nó bị chặn.

Cổng có thể ở trên tường hoặc thậm chí trên các khối khác.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(155 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Giải phóng:
Aug 30, 2021
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trượt các khối bằng cách nhấp và kéo chúng bằng chuột.

Trượt khối màu đỏ đến lối ra để hoàn thành mỗi cấp độ.

Có những cổng màu đỏ mà bạn sẽ cần sử dụng để dọn đường và đi đến lối ra.

Bất kỳ khối màu nào cũng có thể đi qua một cổng trừ khi nó bị chặn.

Cổng có thể ở trên tường hoặc thậm chí trên các khối khác.

Trượt các khối bằng cách nhấp và kéo chúng bằng chuột.

Trượt khối màu đỏ đến lối ra để hoàn thành mỗi cấp độ.

Có những cổng màu đỏ mà bạn sẽ cần sử dụng để dọn đường và đi đến lối ra.

Bất kỳ khối màu nào cũng có thể đi qua một cổng trừ khi nó bị chặn.

Cổng có thể ở trên tường hoặc thậm chí trên các khối khác.

3.8 Rating Star
155
Phiếu bầu