Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

hitBox

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(2,469 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 10, 2022
Release:
Jun 06, 2016
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa hộp đen của bạn đến ô vuông cuối cùng. Nhấp vào bất kỳ hình vuông mở nào trong tầm với của hộp của bạn để di chuyển đến đó hoặc nhấp vào hình vuông bạn đang ở để thả hộp đen và để nó rơi xuống. Một số câu đố này thực sự khiến bạn phải vò đầu bứt tai!

Mục tiêu của bạn là đưa hộp đen của bạn đến ô vuông cuối cùng. Nhấp vào bất kỳ hình vuông mở nào trong tầm với của hộp của bạn để di chuyển đến đó hoặc nhấp vào hình vuông bạn đang ở để thả hộp đen và để nó rơi xuống. Một số câu đố này thực sự khiến bạn phải vò đầu bứt tai!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(2,469 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 10, 2022
Release:
Jun 06, 2016
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa hộp đen của bạn đến ô vuông cuối cùng. Nhấp vào bất kỳ hình vuông mở nào trong tầm với của hộp của bạn để di chuyển đến đó hoặc nhấp vào hình vuông bạn đang ở để thả hộp đen và để nó rơi xuống. Một số câu đố này thực sự khiến bạn phải vò đầu bứt tai!

Mục tiêu của bạn là đưa hộp đen của bạn đến ô vuông cuối cùng. Nhấp vào bất kỳ hình vuông mở nào trong tầm với của hộp của bạn để di chuyển đến đó hoặc nhấp vào hình vuông bạn đang ở để thả hộp đen và để nó rơi xuống. Một số câu đố này thực sự khiến bạn phải vò đầu bứt tai!

3.7 Rating Star
2,469
Phiếu bầu