Kishoutenketsu

Hướng dẫn

Nhấn X để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn Z để hoàn tác di chuyển. Bạn có thể đẩy các khối về phía trước bằng cách bước vào chúng. Có những bí mật khác để khám phá, và không phải mọi thứ đều chính xác như vẻ ngoài của nó! Bạn cần tìm bốn chìa khóa để giành chiến thắng. Nếu bạn bị lạc, bạn luôn có thể nhấn R để quay lại từ đầu.

Nhấn X để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn Z để hoàn tác di chuyển. Bạn có thể đẩy các khối về phía trước bằng cách bước vào chúng. Có những bí mật khác để khám phá, và không phải mọi thứ đều chính xác như vẻ ngoài của nó! Bạn cần tìm bốn chìa khóa để giành chiến thắng. Nếu bạn bị lạc, bạn luôn có thể nhấn R để quay lại từ đầu.

2.6 Rating Star
5,091
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn X để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn Z để hoàn tác di chuyển. Bạn có thể đẩy các khối về phía trước bằng cách bước vào chúng. Có những bí mật khác để khám phá, và không phải mọi thứ đều chính xác như vẻ ngoài của nó! Bạn cần tìm bốn chìa khóa để giành chiến thắng. Nếu bạn bị lạc, bạn luôn có thể nhấn R để quay lại từ đầu.

Nhấn X để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn Z để hoàn tác di chuyển. Bạn có thể đẩy các khối về phía trước bằng cách bước vào chúng. Có những bí mật khác để khám phá, và không phải mọi thứ đều chính xác như vẻ ngoài của nó! Bạn cần tìm bốn chìa khóa để giành chiến thắng. Nếu bạn bị lạc, bạn luôn có thể nhấn R để quay lại từ đầu.

2.6 Rating Star
5,091
Phiếu bầu