Layer Maze 2: Locked Ways

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quả bóng của bạn xung quanh mê cung và đi đến lối ra màu xanh lá cây. Nhấn A và Z để đi lên hoặc xuống một lớp. Bị mắc kẹt sau một cánh cửa màu? Tìm kiếm các lớp khác để tìm một khóa có cùng màu. Đó là tất cả những gì tôi đang nói với bạn, bạn đang ở một mình!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quả bóng của bạn xung quanh mê cung và đi đến lối ra màu xanh lá cây. Nhấn A và Z để đi lên hoặc xuống một lớp. Bị mắc kẹt sau một cánh cửa màu? Tìm kiếm các lớp khác để tìm một khóa có cùng màu. Đó là tất cả những gì tôi đang nói với bạn, bạn đang ở một mình!

4.0 Rating Star
2,218
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quả bóng của bạn xung quanh mê cung và đi đến lối ra màu xanh lá cây. Nhấn A và Z để đi lên hoặc xuống một lớp. Bị mắc kẹt sau một cánh cửa màu? Tìm kiếm các lớp khác để tìm một khóa có cùng màu. Đó là tất cả những gì tôi đang nói với bạn, bạn đang ở một mình!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quả bóng của bạn xung quanh mê cung và đi đến lối ra màu xanh lá cây. Nhấn A và Z để đi lên hoặc xuống một lớp. Bị mắc kẹt sau một cánh cửa màu? Tìm kiếm các lớp khác để tìm một khóa có cùng màu. Đó là tất cả những gì tôi đang nói với bạn, bạn đang ở một mình!

4.0 Rating Star
2,218
Phiếu bầu