Layer Maze 4: Color Chaos

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển qua mê cung và đến lối ra. Sử dụng các phím A và Z khi bạn đang đứng trên một cái lỗ trên trần nhà hoặc sàn nhà để di chuyển lên hoặc xuống một cấp độ. Tô màu lại quả bóng của bạn bằng cách đi qua các vết sơn để đi qua các đường hầm màu. Đó là sự hỗn loạn màu sắc! Chúc may mắn!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển qua mê cung và đến lối ra. Sử dụng các phím A và Z khi bạn đang đứng trên một cái lỗ trên trần nhà hoặc sàn nhà để di chuyển lên hoặc xuống một cấp độ. Tô màu lại quả bóng của bạn bằng cách đi qua các vết sơn để đi qua các đường hầm màu. Đó là sự hỗn loạn màu sắc! Chúc may mắn!

4.1 Rating Star
695
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển qua mê cung và đến lối ra. Sử dụng các phím A và Z khi bạn đang đứng trên một cái lỗ trên trần nhà hoặc sàn nhà để di chuyển lên hoặc xuống một cấp độ. Tô màu lại quả bóng của bạn bằng cách đi qua các vết sơn để đi qua các đường hầm màu. Đó là sự hỗn loạn màu sắc! Chúc may mắn!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển qua mê cung và đến lối ra. Sử dụng các phím A và Z khi bạn đang đứng trên một cái lỗ trên trần nhà hoặc sàn nhà để di chuyển lên hoặc xuống một cấp độ. Tô màu lại quả bóng của bạn bằng cách đi qua các vết sơn để đi qua các đường hầm màu. Đó là sự hỗn loạn màu sắc! Chúc may mắn!

4.1 Rating Star
695
Phiếu bầu