Maptroid

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Bạn có thể cuộn bản đồ bằng IJKL hoặc bằng cách nhấp và kéo bằng chuột. Tiếp tục tìm kiếm các vật phẩm mới cho đến khi bạn tìm thấy mọi thứ bạn cần để tiếp nhiên liệu cho con tàu của mình và rời khỏi hành tinh!

Khi bạn tìm thấy các mục mới, bạn có thể kích hoạt chúng bằng cách nhấn các phím số. Hãy cố gắng tìm mọi thứ thật nhanh để có được cái kết đẹp nhất nhé!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Bạn có thể cuộn bản đồ bằng IJKL hoặc bằng cách nhấp và kéo bằng chuột. Tiếp tục tìm kiếm các vật phẩm mới cho đến khi bạn tìm thấy mọi thứ bạn cần để tiếp nhiên liệu cho con tàu của mình và rời khỏi hành tinh!

Khi bạn tìm thấy các mục mới, bạn có thể kích hoạt chúng bằng cách nhấn các phím số. Hãy cố gắng tìm mọi thứ thật nhanh để có được cái kết đẹp nhất nhé!

4.3 Rating Star
4,980
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Bạn có thể cuộn bản đồ bằng IJKL hoặc bằng cách nhấp và kéo bằng chuột. Tiếp tục tìm kiếm các vật phẩm mới cho đến khi bạn tìm thấy mọi thứ bạn cần để tiếp nhiên liệu cho con tàu của mình và rời khỏi hành tinh!

Khi bạn tìm thấy các mục mới, bạn có thể kích hoạt chúng bằng cách nhấn các phím số. Hãy cố gắng tìm mọi thứ thật nhanh để có được cái kết đẹp nhất nhé!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Bạn có thể cuộn bản đồ bằng IJKL hoặc bằng cách nhấp và kéo bằng chuột. Tiếp tục tìm kiếm các vật phẩm mới cho đến khi bạn tìm thấy mọi thứ bạn cần để tiếp nhiên liệu cho con tàu của mình và rời khỏi hành tinh!

Khi bạn tìm thấy các mục mới, bạn có thể kích hoạt chúng bằng cách nhấn các phím số. Hãy cố gắng tìm mọi thứ thật nhanh để có được cái kết đẹp nhất nhé!

4.3 Rating Star
4,980
Phiếu bầu