Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Maze Dungeon

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(640 Phiếu bầu)
Release :
Nov 10, 2023

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Chọn một trong ba mức độ khó hoặc chọn một mê cung ngẫu nhiên.

Mê cung dễ thì nhỏ trong khi mê cung khó thì khá lớn và phải mất nhiều ngã rẽ mới đến được lối ra. Bạn có thể hoàn thành tất cả các mê cung?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Chọn một trong ba mức độ khó hoặc chọn một mê cung ngẫu nhiên.

Mê cung dễ thì nhỏ trong khi mê cung khó thì khá lớn và phải mất nhiều ngã rẽ mới đến được lối ra. Bạn có thể hoàn thành tất cả các mê cung?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(640 Phiếu bầu)
Release :
Nov 10, 2023

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Chọn một trong ba mức độ khó hoặc chọn một mê cung ngẫu nhiên.

Mê cung dễ thì nhỏ trong khi mê cung khó thì khá lớn và phải mất nhiều ngã rẽ mới đến được lối ra. Bạn có thể hoàn thành tất cả các mê cung?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Chọn một trong ba mức độ khó hoặc chọn một mê cung ngẫu nhiên.

Mê cung dễ thì nhỏ trong khi mê cung khó thì khá lớn và phải mất nhiều ngã rẽ mới đến được lối ra. Bạn có thể hoàn thành tất cả các mê cung?

4.5 Rating Star
640
Phiếu bầu