Kukoo Machines

Hướng dẫn

Phục vụ thức ăn cho khách hàng của bạn trước khi họ cảm thấy mệt mỏi khi xếp hàng chờ đợi. Nhấp vào máy kukoo để làm thức ăn và sau đó kéo thức ăn vào khay băng tải bằng chuột của bạn. Sau đó bấm vào khay thức ăn để gửi cho khách hàng. Chuẩn bị thức ăn trước thời hạn để hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng!

Phục vụ thức ăn cho khách hàng của bạn trước khi họ cảm thấy mệt mỏi khi xếp hàng chờ đợi. Nhấp vào máy kukoo để làm thức ăn và sau đó kéo thức ăn vào khay băng tải bằng chuột của bạn. Sau đó bấm vào khay thức ăn để gửi cho khách hàng. Chuẩn bị thức ăn trước thời hạn để hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng!

4.0 Rating Star
21,070
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Phục vụ thức ăn cho khách hàng của bạn trước khi họ cảm thấy mệt mỏi khi xếp hàng chờ đợi. Nhấp vào máy kukoo để làm thức ăn và sau đó kéo thức ăn vào khay băng tải bằng chuột của bạn. Sau đó bấm vào khay thức ăn để gửi cho khách hàng. Chuẩn bị thức ăn trước thời hạn để hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng!

Phục vụ thức ăn cho khách hàng của bạn trước khi họ cảm thấy mệt mỏi khi xếp hàng chờ đợi. Nhấp vào máy kukoo để làm thức ăn và sau đó kéo thức ăn vào khay băng tải bằng chuột của bạn. Sau đó bấm vào khay thức ăn để gửi cho khách hàng. Chuẩn bị thức ăn trước thời hạn để hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng!

4.0 Rating Star
21,070
Phiếu bầu