Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Laser Nodes

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(2,022 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Release:
Feb 09, 2024
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thắp sáng tất cả các nút laser! Chạm vào đế hình tròn của tia laser và kéo để đặt nó ở bất kỳ đâu trên bản đồ.

Tia laser màu đỏ có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào trong khi tia laser màu xanh lá cây chỉ có thể di chuyển sang trái và phải hoặc lên xuống. Bạn có thể sử dụng gương để phản chiếu tia laser màu xanh lá cây và thay đổi hướng của nó. Chạm và kéo gương để đặt chúng xung quanh tia laser màu xanh lá cây nhằm chuyển hướng nó.

Căn cứ màu xanh không thể di chuyển. Hãy cố gắng hoàn thành cấp độ nhanh nhất có thể!

Mục tiêu của bạn là thắp sáng tất cả các nút laser! Nhấp vào đế hình tròn của tia laser và di chuyển chuột để đặt nó ở bất kỳ đâu trên bản đồ.

Tia laser màu đỏ có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào trong khi tia laser màu xanh lá cây chỉ có thể di chuyển sang trái và phải hoặc lên xuống. Bạn có thể sử dụng gương để phản chiếu tia laser màu xanh lá cây và thay đổi hướng của nó. Nhấp và kéo gương để đặt chúng xung quanh tia laser màu xanh lá cây để chuyển hướng nó.

Căn cứ màu xanh không thể di chuyển. Hãy cố gắng hoàn thành cấp độ nhanh nhất có thể!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(2,022 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Release:
Feb 09, 2024
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thắp sáng tất cả các nút laser! Chạm vào đế hình tròn của tia laser và kéo để đặt nó ở bất kỳ đâu trên bản đồ.

Tia laser màu đỏ có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào trong khi tia laser màu xanh lá cây chỉ có thể di chuyển sang trái và phải hoặc lên xuống. Bạn có thể sử dụng gương để phản chiếu tia laser màu xanh lá cây và thay đổi hướng của nó. Chạm và kéo gương để đặt chúng xung quanh tia laser màu xanh lá cây nhằm chuyển hướng nó.

Căn cứ màu xanh không thể di chuyển. Hãy cố gắng hoàn thành cấp độ nhanh nhất có thể!

Mục tiêu của bạn là thắp sáng tất cả các nút laser! Nhấp vào đế hình tròn của tia laser và di chuyển chuột để đặt nó ở bất kỳ đâu trên bản đồ.

Tia laser màu đỏ có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào trong khi tia laser màu xanh lá cây chỉ có thể di chuyển sang trái và phải hoặc lên xuống. Bạn có thể sử dụng gương để phản chiếu tia laser màu xanh lá cây và thay đổi hướng của nó. Nhấp và kéo gương để đặt chúng xung quanh tia laser màu xanh lá cây để chuyển hướng nó.

Căn cứ màu xanh không thể di chuyển. Hãy cố gắng hoàn thành cấp độ nhanh nhất có thể!

4.3 Rating Star
2,022
Phiếu bầu