Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rope

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,256 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Release:
Feb 06, 2024
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo vòng ở cuối sợi dây để kéo dài nó. Mục tiêu của bạn là kéo dài sợi dây sao cho nó chạm vào mọi nút tròn màu cam. Sau khi chạm vào tất cả các nút, bạn phải đợi vài giây để trò chơi đảm bảo rằng bạn đã kết nối chúng đúng cách.

Hãy chắc chắn rằng sợi dây không đi qua vùng nguy hiểm màu xanh, nếu không nó sẽ không được tính! Một số nút xuất hiện dọc theo đường màu xanh. Bạn có thể di chuyển các nút này bằng dây của mình để đặt chúng vào vị trí mới.

Nhấp và kéo vòng ở cuối sợi dây để mở rộng nó. Mục tiêu của bạn là kéo dài sợi dây sao cho nó chạm vào mọi nút tròn màu cam. Sau khi chạm vào tất cả các nút, bạn phải đợi vài giây để trò chơi đảm bảo rằng bạn đã kết nối chúng đúng cách.

Hãy chắc chắn rằng sợi dây không đi qua vùng nguy hiểm màu xanh, nếu không nó sẽ không được tính! Một số nút xuất hiện dọc theo đường màu xanh. Bạn có thể di chuyển các nút này bằng dây của mình để đặt chúng vào vị trí mới.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,256 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Release:
Feb 06, 2024
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo vòng ở cuối sợi dây để kéo dài nó. Mục tiêu của bạn là kéo dài sợi dây sao cho nó chạm vào mọi nút tròn màu cam. Sau khi chạm vào tất cả các nút, bạn phải đợi vài giây để trò chơi đảm bảo rằng bạn đã kết nối chúng đúng cách.

Hãy chắc chắn rằng sợi dây không đi qua vùng nguy hiểm màu xanh, nếu không nó sẽ không được tính! Một số nút xuất hiện dọc theo đường màu xanh. Bạn có thể di chuyển các nút này bằng dây của mình để đặt chúng vào vị trí mới.

Nhấp và kéo vòng ở cuối sợi dây để mở rộng nó. Mục tiêu của bạn là kéo dài sợi dây sao cho nó chạm vào mọi nút tròn màu cam. Sau khi chạm vào tất cả các nút, bạn phải đợi vài giây để trò chơi đảm bảo rằng bạn đã kết nối chúng đúng cách.

Hãy chắc chắn rằng sợi dây không đi qua vùng nguy hiểm màu xanh, nếu không nó sẽ không được tính! Một số nút xuất hiện dọc theo đường màu xanh. Bạn có thể di chuyển các nút này bằng dây của mình để đặt chúng vào vị trí mới.

4.5 Rating Star
1,256
Phiếu bầu