Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Puzlogic Plus

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(725 Phiếu bầu)
Release :
Apr 03, 2020

Hướng dẫn

Đặt tất cả các ô số vào các hộp mà không lặp lại một số trong bất kỳ cột hoặc hàng nào. Một số hàng và cột cũng cần có tổng cụ thể bằng nhau, được biểu thị bằng các số bên ngoài hộp.

Đặt tất cả các ô số vào các hộp mà không lặp lại một số trong bất kỳ cột hoặc hàng nào. Một số hàng và cột cũng cần có tổng cụ thể bằng nhau, được biểu thị bằng các số bên ngoài hộp. Bạn có thể logic ra những câu đố?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(725 Phiếu bầu)
Release :
Apr 03, 2020

Hướng dẫn

Đặt tất cả các ô số vào các hộp mà không lặp lại một số trong bất kỳ cột hoặc hàng nào. Một số hàng và cột cũng cần có tổng cụ thể bằng nhau, được biểu thị bằng các số bên ngoài hộp.

Đặt tất cả các ô số vào các hộp mà không lặp lại một số trong bất kỳ cột hoặc hàng nào. Một số hàng và cột cũng cần có tổng cụ thể bằng nhau, được biểu thị bằng các số bên ngoài hộp. Bạn có thể logic ra những câu đố?

3.8 Rating Star
725
Phiếu bầu