Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bond Breaker

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 27, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(2,042 Phiếu bầu)
Release :
Jan 08, 2018

Hướng dẫn

Click chuột để di chuyển nguyên tử của bạn. Nó sẽ luôn di chuyển về phía bạn nhấp chuột. Khám phá định luật hấp dẫn phân tử để giải các câu đố. Đạt được ngôi sao để vượt qua các cấp độ.

Click chuột để di chuyển nguyên tử của bạn. Nó sẽ luôn di chuyển về phía bạn nhấp chuột. Khám phá định luật hấp dẫn phân tử để giải các câu đố. Đạt được ngôi sao để vượt qua các cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 27, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(2,042 Phiếu bầu)
Release :
Jan 08, 2018

Hướng dẫn

Click chuột để di chuyển nguyên tử của bạn. Nó sẽ luôn di chuyển về phía bạn nhấp chuột. Khám phá định luật hấp dẫn phân tử để giải các câu đố. Đạt được ngôi sao để vượt qua các cấp độ.

Click chuột để di chuyển nguyên tử của bạn. Nó sẽ luôn di chuyển về phía bạn nhấp chuột. Khám phá định luật hấp dẫn phân tử để giải các câu đố. Đạt được ngôi sao để vượt qua các cấp độ.

4.5 Rating Star
2,042
Phiếu bầu