Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Puzzlink

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(471 Phiếu bầu)
Release :
Jun 07, 2022

Hướng dẫn

Kéo một khối lên trên một khối khác cùng màu để tạo thành một khối hoàn chỉnh. Tất cả các khối được nối với nhau bằng một sợi dây, vì vậy chúng chỉ có thể di chuyển một khoảng cách ra khỏi khối được kết nối.

Cố gắng liên kết các khối lập phương trong ít lần di chuyển nhất có thể để đạt điểm cao hơn. Mỗi lần bạn nhấc ngón tay lên, đó được tính là một nước đi.

Nhấp vào một khối lập phương và kéo nó vào một khối lập phương cùng màu để tạo thành một khối hoàn chỉnh. Tất cả các khối được nối với nhau bằng một sợi dây, vì vậy chúng chỉ có thể di chuyển một khoảng cách ra khỏi khối được kết nối.

Cố gắng liên kết các khối lập phương trong ít lần di chuyển nhất có thể để đạt điểm cao hơn. Mỗi lần bạn thả chuột, thao tác đó được tính là một lần di chuyển.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(471 Phiếu bầu)
Release :
Jun 07, 2022

Hướng dẫn

Kéo một khối lên trên một khối khác cùng màu để tạo thành một khối hoàn chỉnh. Tất cả các khối được nối với nhau bằng một sợi dây, vì vậy chúng chỉ có thể di chuyển một khoảng cách ra khỏi khối được kết nối.

Cố gắng liên kết các khối lập phương trong ít lần di chuyển nhất có thể để đạt điểm cao hơn. Mỗi lần bạn nhấc ngón tay lên, đó được tính là một nước đi.

Nhấp vào một khối lập phương và kéo nó vào một khối lập phương cùng màu để tạo thành một khối hoàn chỉnh. Tất cả các khối được nối với nhau bằng một sợi dây, vì vậy chúng chỉ có thể di chuyển một khoảng cách ra khỏi khối được kết nối.

Cố gắng liên kết các khối lập phương trong ít lần di chuyển nhất có thể để đạt điểm cao hơn. Mỗi lần bạn thả chuột, thao tác đó được tính là một lần di chuyển.

3.3 Rating Star
471
Phiếu bầu