Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Clockwise

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(421 Phiếu bầu)
Release :
Aug 31, 2020

Hướng dẫn

Bấm vào một bánh răng để quay kim đồng hồ theo chiều kim đồng hồ. Mục tiêu của bạn là di chuyển các kim đồng hồ vào cùng vị trí với đường viền màu xanh lam.

Ở các cấp độ sau, bạn phải bật tất cả các chuông trước khi khớp kim đồng hồ.

Bấm vào một bánh răng để quay kim đồng hồ theo chiều kim đồng hồ. Mục tiêu của bạn là di chuyển các kim đồng hồ vào cùng vị trí với đường viền màu xanh lam.

Ở các cấp độ sau, bạn phải bật tất cả các chuông trước khi khớp kim đồng hồ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(421 Phiếu bầu)
Release :
Aug 31, 2020

Hướng dẫn

Bấm vào một bánh răng để quay kim đồng hồ theo chiều kim đồng hồ. Mục tiêu của bạn là di chuyển các kim đồng hồ vào cùng vị trí với đường viền màu xanh lam.

Ở các cấp độ sau, bạn phải bật tất cả các chuông trước khi khớp kim đồng hồ.

Bấm vào một bánh răng để quay kim đồng hồ theo chiều kim đồng hồ. Mục tiêu của bạn là di chuyển các kim đồng hồ vào cùng vị trí với đường viền màu xanh lam.

Ở các cấp độ sau, bạn phải bật tất cả các chuông trước khi khớp kim đồng hồ.

4.3 Rating Star
421
Phiếu bầu