Magnet Ban

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím SPACE để chuyển nam châm nào ở phía trước. Nam châm có màu trái dấu sẽ hút nhau, nghĩa là màu xanh sẽ hút màu đỏ và ngược lại. Tuy nhiên, các nam châm cùng màu sẽ đẩy nhau.

Mục tiêu của bạn là đưa nam châm vào hộp màu xanh lá cây!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím SPACE để lật nam châm của bạn. Mục tiêu của bạn là đẩy các nam châm đơn độc vào các hộp màu xanh lá cây!

Khi bạn di chuyển, các nam châm có màu ngược lại sẽ di chuyển về phía bạn. Tuy nhiên, nam châm cùng màu sẽ đẩy nhau. Sử dụng điều này để có lợi cho bạn để đưa nam châm trở lại vị trí!

3.9 Rating Star
140
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím SPACE để chuyển nam châm nào ở phía trước. Nam châm có màu trái dấu sẽ hút nhau, nghĩa là màu xanh sẽ hút màu đỏ và ngược lại. Tuy nhiên, các nam châm cùng màu sẽ đẩy nhau.

Mục tiêu của bạn là đưa nam châm vào hộp màu xanh lá cây!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím SPACE để lật nam châm của bạn. Mục tiêu của bạn là đẩy các nam châm đơn độc vào các hộp màu xanh lá cây!

Khi bạn di chuyển, các nam châm có màu ngược lại sẽ di chuyển về phía bạn. Tuy nhiên, nam châm cùng màu sẽ đẩy nhau. Sử dụng điều này để có lợi cho bạn để đưa nam châm trở lại vị trí!

3.9 Rating Star
140
Phiếu bầu