Marcus O'Snail

Hướng dẫn

Chạm và kéo hoặc sử dụng D-pad ở góc trên bên phải màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đưa Marcus vượt qua lối ra ở mỗi cấp độ!

Khi Marcus ở cạnh một bức tường, hãy trượt ngón tay của bạn lên để trèo lên một bề mặt khác. Khi ở trên một mỏm đá, hãy trượt ngón tay của bạn xuống để leo xuống. Tuy nhiên, Marcus không thể leo tường gỗ.

Sử dụng A/D hoặc TRÁI/PHẢI để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đưa Marcus vượt qua lối ra ở mỗi cấp độ!

Khi Marcus ở cạnh một bức tường, hãy nhấn W hoặc LÊN để trèo lên một bề mặt khác. Khi ở trên gờ, nhấn S hoặc XUỐNG để leo xuống. Tuy nhiên, Marcus không thể leo tường gỗ.

4.0 Rating Star
240
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo hoặc sử dụng D-pad ở góc trên bên phải màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đưa Marcus vượt qua lối ra ở mỗi cấp độ!

Khi Marcus ở cạnh một bức tường, hãy trượt ngón tay của bạn lên để trèo lên một bề mặt khác. Khi ở trên một mỏm đá, hãy trượt ngón tay của bạn xuống để leo xuống. Tuy nhiên, Marcus không thể leo tường gỗ.

Sử dụng A/D hoặc TRÁI/PHẢI để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đưa Marcus vượt qua lối ra ở mỗi cấp độ!

Khi Marcus ở cạnh một bức tường, hãy nhấn W hoặc LÊN để trèo lên một bề mặt khác. Khi ở trên gờ, nhấn S hoặc XUỐNG để leo xuống. Tuy nhiên, Marcus không thể leo tường gỗ.

4.0 Rating Star
240
Phiếu bầu