Maze Dungeon

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Chọn một trong ba mức độ khó hoặc chọn một mê cung ngẫu nhiên.

Mê cung dễ thì nhỏ trong khi mê cung khó thì khá lớn và phải mất nhiều ngã rẽ mới đến được lối ra. Bạn có thể hoàn thành tất cả các mê cung?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Chọn một trong ba mức độ khó hoặc chọn một mê cung ngẫu nhiên.

Mê cung dễ thì nhỏ trong khi mê cung khó thì khá lớn và phải mất nhiều ngã rẽ mới đến được lối ra. Bạn có thể hoàn thành tất cả các mê cung?

4.5 Rating Star
350
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Chọn một trong ba mức độ khó hoặc chọn một mê cung ngẫu nhiên.

Mê cung dễ thì nhỏ trong khi mê cung khó thì khá lớn và phải mất nhiều ngã rẽ mới đến được lối ra. Bạn có thể hoàn thành tất cả các mê cung?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Chọn một trong ba mức độ khó hoặc chọn một mê cung ngẫu nhiên.

Mê cung dễ thì nhỏ trong khi mê cung khó thì khá lớn và phải mất nhiều ngã rẽ mới đến được lối ra. Bạn có thể hoàn thành tất cả các mê cung?

4.5 Rating Star
350
Phiếu bầu