Mini Golf Battle Royale

Hướng dẫn

Click and drag to aim your shot in Mini Golf Battle Royale. Sink your ball in fewer strokes than your opponents in this real-time multiplayer contest. But don't take too long, because time is the tiebreaker.

Survive three rounds to reach the final island and compete for the ultimate crown.

Do you have what it takes to be the last golfer standing?

Nhấp và kéo để nhắm cú đánh của bạn trong Mini Golf Battle Royale. Đánh chìm quả bóng của bạn với ít cú đánh hơn đối thủ trong cuộc thi nhiều người chơi trong thời gian thực này. Nhưng đừng mất quá nhiều thời gian, vì thời gian là yếu tố quyết định.

Sống sót sau ba vòng để đến hòn đảo cuối cùng và tranh giành vương miện cuối cùng.

Bạn có đủ tố chất để trở thành người chơi gôn cuối cùng đứng vững không?

4.2 Rating Star
125,051
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Click and drag to aim your shot in Mini Golf Battle Royale. Sink your ball in fewer strokes than your opponents in this real-time multiplayer contest. But don't take too long, because time is the tiebreaker.

Survive three rounds to reach the final island and compete for the ultimate crown.

Do you have what it takes to be the last golfer standing?

Nhấp và kéo để nhắm cú đánh của bạn trong Mini Golf Battle Royale. Đánh chìm quả bóng của bạn với ít cú đánh hơn đối thủ trong cuộc thi nhiều người chơi trong thời gian thực này. Nhưng đừng mất quá nhiều thời gian, vì thời gian là yếu tố quyết định.

Sống sót sau ba vòng để đến hòn đảo cuối cùng và tranh giành vương miện cuối cùng.

Bạn có đủ tố chất để trở thành người chơi gôn cuối cùng đứng vững không?

4.2 Rating Star
125,051
Phiếu bầu