Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Nightflies

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Xếp hạng:
Rating Star2.7 / 5(399 Phiếu bầu)
Release :
Sep 22, 2014

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để dọn đường cho những con đom đóm đến được những chiếc đèn lồng. Bấm và giữ một đối tượng để gắn bọ rùa, sau đó kéo theo hướng bạn muốn bọ rùa kéo và thả ra. Khi đường đi của những con đom đóm đã rõ ràng, hãy nhấp vào một chiếc đèn lồng để chỉ định chúng nhặt nó lên.

Sử dụng chuột để dọn đường cho những con đom đóm đến được những chiếc đèn lồng. Bấm và giữ một đối tượng để gắn bọ rùa, sau đó kéo theo hướng bạn muốn bọ rùa kéo và thả ra. Khi đường đi của những con đom đóm đã rõ ràng, hãy nhấp vào một chiếc đèn lồng để chỉ định chúng nhặt nó lên.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Xếp hạng:
Rating Star2.7 / 5(399 Phiếu bầu)
Release :
Sep 22, 2014

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để dọn đường cho những con đom đóm đến được những chiếc đèn lồng. Bấm và giữ một đối tượng để gắn bọ rùa, sau đó kéo theo hướng bạn muốn bọ rùa kéo và thả ra. Khi đường đi của những con đom đóm đã rõ ràng, hãy nhấp vào một chiếc đèn lồng để chỉ định chúng nhặt nó lên.

Sử dụng chuột để dọn đường cho những con đom đóm đến được những chiếc đèn lồng. Bấm và giữ một đối tượng để gắn bọ rùa, sau đó kéo theo hướng bạn muốn bọ rùa kéo và thả ra. Khi đường đi của những con đom đóm đã rõ ràng, hãy nhấp vào một chiếc đèn lồng để chỉ định chúng nhặt nó lên.

2.7 Rating Star
399
Phiếu bầu