Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Borbo's Quest

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,591 Phiếu bầu)
Release :
Dec 06, 2022

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Nhấn A để nói chuyện với mọi người hoặc tương tác với đồ vật. Nhấn BẮT ĐẦU trong trò chơi để mở menu của bạn.

Có được sức mạnh để di chuyển những tảng đá và vượt qua hàng loạt mê cung đầy thử thách để lấy lại chiếc bánh sinh nhật của bạn!

Nhấn ENTER để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nói chuyện với mọi người hoặc tương tác với các đối tượng. Nhấn ENTER trong trò chơi để mở menu của bạn.

Có được sức mạnh để di chuyển những tảng đá và vượt qua hàng loạt mê cung đầy thử thách để lấy lại chiếc bánh sinh nhật của bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,591 Phiếu bầu)
Release :
Dec 06, 2022

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Nhấn A để nói chuyện với mọi người hoặc tương tác với đồ vật. Nhấn BẮT ĐẦU trong trò chơi để mở menu của bạn.

Có được sức mạnh để di chuyển những tảng đá và vượt qua hàng loạt mê cung đầy thử thách để lấy lại chiếc bánh sinh nhật của bạn!

Nhấn ENTER để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nói chuyện với mọi người hoặc tương tác với các đối tượng. Nhấn ENTER trong trò chơi để mở menu của bạn.

Có được sức mạnh để di chuyển những tảng đá và vượt qua hàng loạt mê cung đầy thử thách để lấy lại chiếc bánh sinh nhật của bạn!

4.2 Rating Star
1,591
Phiếu bầu