Parking Panic

Hướng dẫn

Kéo một phương tiện để di chuyển về phía trước hoặc lùi lại. Hãy tránh tất cả những chiếc xe khác để xe của bạn có thể đến được lối ra!

Mục tiêu của bạn là di chuyển chiếc xe màu đỏ của bạn đến lối ra. Di chuyển những chiếc ô tô và xe tải khác ra khỏi đường để bạn có thể tiếp cận nó. Để di chuyển bất kỳ ô tô nào, hãy nhấp và kéo ô tô đó về phía trước hoặc phía sau bằng chuột.

3.7 Rating Star
78,984
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo một phương tiện để di chuyển về phía trước hoặc lùi lại. Hãy tránh tất cả những chiếc xe khác để xe của bạn có thể đến được lối ra!

Mục tiêu của bạn là di chuyển chiếc xe màu đỏ của bạn đến lối ra. Di chuyển những chiếc ô tô và xe tải khác ra khỏi đường để bạn có thể tiếp cận nó. Để di chuyển bất kỳ ô tô nào, hãy nhấp và kéo ô tô đó về phía trước hoặc phía sau bằng chuột.

3.7 Rating Star
78,984
Phiếu bầu