Pizza Ninja 3

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để cắt bánh pizza. Nhận ba hoặc nhiều hơn trong một lát để nhận phần thưởng kết hợp! Đảm bảo né bom và không để bất kỳ thức ăn nào rơi xuống đất!

Kéo chuột để cắt thức ăn. Nhận ba hoặc nhiều hơn trong một lát để nhận phần thưởng kết hợp! Đảm bảo né bom và không để bất kỳ thức ăn nào rơi xuống đất!

4.2 Rating Star
14,476
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để cắt bánh pizza. Nhận ba hoặc nhiều hơn trong một lát để nhận phần thưởng kết hợp! Đảm bảo né bom và không để bất kỳ thức ăn nào rơi xuống đất!

Kéo chuột để cắt thức ăn. Nhận ba hoặc nhiều hơn trong một lát để nhận phần thưởng kết hợp! Đảm bảo né bom và không để bất kỳ thức ăn nào rơi xuống đất!

4.2 Rating Star
14,476
Phiếu bầu