Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Ultimo Soccer

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 22, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(6,336 Phiếu bầu)
Release :
Nov 15, 2021

Hướng dẫn

Giữ XUỐNG để tăng tốc. Giữ LÊN để giảm tốc độ. Di chuyển trình phát của bạn bằng TRÁI và PHẢI. Đi qua khóa học và ghi một mục tiêu để hoàn thành cấp độ. Bạn không cần phải đá bóng vào giữa các hình nón hoặc các điểm đánh dấu khác, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều điểm hơn cho mỗi điểm. Cố gắng không đá bóng ra ngoài biên hoặc chạy qua bóng.

Nó khó hơn vẻ ngoài của nó, nhưng luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo!

Giữ XUỐNG để tăng tốc. Giữ LÊN để giảm tốc độ. Di chuyển trình phát của bạn bằng TRÁI và PHẢI. Đi qua khóa học và ghi một mục tiêu để hoàn thành cấp độ. Bạn không cần phải đá bóng vào giữa các hình nón hoặc các điểm đánh dấu khác, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều điểm hơn cho mỗi điểm. Cố gắng không đá bóng ra ngoài biên hoặc chạy qua bóng.

Nó khó hơn vẻ ngoài của nó, nhưng luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 22, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(6,336 Phiếu bầu)
Release :
Nov 15, 2021

Hướng dẫn

Giữ XUỐNG để tăng tốc. Giữ LÊN để giảm tốc độ. Di chuyển trình phát của bạn bằng TRÁI và PHẢI. Đi qua khóa học và ghi một mục tiêu để hoàn thành cấp độ. Bạn không cần phải đá bóng vào giữa các hình nón hoặc các điểm đánh dấu khác, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều điểm hơn cho mỗi điểm. Cố gắng không đá bóng ra ngoài biên hoặc chạy qua bóng.

Nó khó hơn vẻ ngoài của nó, nhưng luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo!

Giữ XUỐNG để tăng tốc. Giữ LÊN để giảm tốc độ. Di chuyển trình phát của bạn bằng TRÁI và PHẢI. Đi qua khóa học và ghi một mục tiêu để hoàn thành cấp độ. Bạn không cần phải đá bóng vào giữa các hình nón hoặc các điểm đánh dấu khác, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều điểm hơn cho mỗi điểm. Cố gắng không đá bóng ra ngoài biên hoặc chạy qua bóng.

Nó khó hơn vẻ ngoài của nó, nhưng luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo!

3.9 Rating Star
6,336
Phiếu bầu