Robo Exit

Hướng dẫn

Nhấn để bắt đầu chạy. Nhấn một lần nữa để nhảy. Mục tiêu của bạn là lấy chìa khóa, mở khóa cửa và trốn thoát!

Bạn có thể nhảy tường để tránh gai và cưa. Cố gắng lấy tất cả các đồng xu để tăng điểm số của bạn.

Bấm để bắt đầu chạy. Bấm một lần nữa để nhảy. Mục tiêu của bạn là lấy chìa khóa, mở khóa cửa và trốn thoát!

Bạn có thể nhảy tường để tránh gai và cưa. Cố gắng lấy tất cả các đồng xu để tăng điểm số của bạn.

4.3 Rating Star
1,446
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để bắt đầu chạy. Nhấn một lần nữa để nhảy. Mục tiêu của bạn là lấy chìa khóa, mở khóa cửa và trốn thoát!

Bạn có thể nhảy tường để tránh gai và cưa. Cố gắng lấy tất cả các đồng xu để tăng điểm số của bạn.

Bấm để bắt đầu chạy. Bấm một lần nữa để nhảy. Mục tiêu của bạn là lấy chìa khóa, mở khóa cửa và trốn thoát!

Bạn có thể nhảy tường để tránh gai và cưa. Cố gắng lấy tất cả các đồng xu để tăng điểm số của bạn.

4.3 Rating Star
1,446
Phiếu bầu