Rotate

Hướng dẫn

Di chuyển và nhảy bằng các phím mũi tên. Xoay các bức tường bằng cách nhấn Q và E.

Nếu bạn thấy hướng hiện tại khó hiểu, bạn có thể đảo ngược Q và E trong menu tạm dừng.

Di chuyển và nhảy bằng các phím mũi tên. Xoay các bức tường bằng cách nhấn Q và E.

Nếu bạn thấy hướng hiện tại khó hiểu, bạn có thể đảo ngược Q và E trong menu tạm dừng.

4.4 Rating Star
37,834
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển và nhảy bằng các phím mũi tên. Xoay các bức tường bằng cách nhấn Q và E.

Nếu bạn thấy hướng hiện tại khó hiểu, bạn có thể đảo ngược Q và E trong menu tạm dừng.

Di chuyển và nhảy bằng các phím mũi tên. Xoay các bức tường bằng cách nhấn Q và E.

Nếu bạn thấy hướng hiện tại khó hiểu, bạn có thể đảo ngược Q và E trong menu tạm dừng.

4.4 Rating Star
37,834
Phiếu bầu