Rotated Cups

Hướng dẫn

Trượt ngón tay của bạn sang trái và phải để xoay cốc. Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng vào chiếc cốc màu xanh!

Đôi khi có nhiều quả bóng để vào một cốc. Lập kế hoạch đường đi của bạn một cách cẩn thận và đừng để bóng chạm sàn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để xoay cốc. Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng vào chiếc cốc màu xanh!

Đôi khi có nhiều quả bóng để vào một cốc. Lập kế hoạch đường đi của bạn một cách cẩn thận và đừng để bóng chạm sàn.

4.4 Rating Star
2,057
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Trượt ngón tay của bạn sang trái và phải để xoay cốc. Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng vào chiếc cốc màu xanh!

Đôi khi có nhiều quả bóng để vào một cốc. Lập kế hoạch đường đi của bạn một cách cẩn thận và đừng để bóng chạm sàn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để xoay cốc. Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng vào chiếc cốc màu xanh!

Đôi khi có nhiều quả bóng để vào một cốc. Lập kế hoạch đường đi của bạn một cách cẩn thận và đừng để bóng chạm sàn.

4.4 Rating Star
2,057
Phiếu bầu