Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Scrawler

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Aug 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(2,042 Phiếu bầu)
Release :
Sep 29, 2022

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển. Sử dụng chuột để vẽ đường dẫn bằng cách nhấp và kéo chuột. Mỗi lần bạn vẽ, bạn sẽ mất mực. Nếu bạn sử dụng hết mực, bạn sẽ biến mất!

Cố gắng đến lọ mực mà không làm mất mực của bạn. Tránh kẻ thù gai nhọn. Cục tẩy sẽ không chỉ làm tổn thương bạn mà còn xóa đi con đường của bạn. Tránh xa biển mực nếu không bạn sẽ mất của bạn! Hãy chắc chắn để tránh các đầu bút, chúng khá sắc nét.

Sử dụng WASD để di chuyển. Nhấp và kéo để vẽ đường dẫn. Mỗi lần bạn vẽ, bạn sẽ mất mực. Nếu bạn sử dụng hết mực, bạn sẽ cạn kiệt!

Cố gắng lấy lọ mực mà không sử dụng hết mực của bạn. Tránh kẻ thù gai nhọn. Cục tẩy sẽ không chỉ làm tổn thương bạn mà còn xóa đi con đường của bạn. Tránh xa biển mực nếu không bạn sẽ mất của bạn! Hãy chắc chắn để tránh các đầu bút, chúng khá sắc nét.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Aug 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(2,042 Phiếu bầu)
Release :
Sep 29, 2022

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển. Sử dụng chuột để vẽ đường dẫn bằng cách nhấp và kéo chuột. Mỗi lần bạn vẽ, bạn sẽ mất mực. Nếu bạn sử dụng hết mực, bạn sẽ biến mất!

Cố gắng đến lọ mực mà không làm mất mực của bạn. Tránh kẻ thù gai nhọn. Cục tẩy sẽ không chỉ làm tổn thương bạn mà còn xóa đi con đường của bạn. Tránh xa biển mực nếu không bạn sẽ mất của bạn! Hãy chắc chắn để tránh các đầu bút, chúng khá sắc nét.

Sử dụng WASD để di chuyển. Nhấp và kéo để vẽ đường dẫn. Mỗi lần bạn vẽ, bạn sẽ mất mực. Nếu bạn sử dụng hết mực, bạn sẽ cạn kiệt!

Cố gắng lấy lọ mực mà không sử dụng hết mực của bạn. Tránh kẻ thù gai nhọn. Cục tẩy sẽ không chỉ làm tổn thương bạn mà còn xóa đi con đường của bạn. Tránh xa biển mực nếu không bạn sẽ mất của bạn! Hãy chắc chắn để tránh các đầu bút, chúng khá sắc nét.

4.3 Rating Star
2,042
Phiếu bầu