Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

S.I.P.

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(25,846 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 24, 2023
Release:
Nov 05, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên của bạn để di chuyển và vẽ toàn bộ nền tảng không gian. Nhấn Phím cách hoặc Z để nhảy. Đừng để bị tấn công bởi các hệ thống phòng thủ của nền tảng không gian!

Sử dụng các phím mũi tên của bạn để di chuyển và vẽ toàn bộ nền tảng không gian. Nhấn Phím cách hoặc Z để nhảy. Đừng để bị tấn công bởi các hệ thống phòng thủ của nền tảng không gian!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(25,846 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 24, 2023
Release:
Nov 05, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên của bạn để di chuyển và vẽ toàn bộ nền tảng không gian. Nhấn Phím cách hoặc Z để nhảy. Đừng để bị tấn công bởi các hệ thống phòng thủ của nền tảng không gian!

Sử dụng các phím mũi tên của bạn để di chuyển và vẽ toàn bộ nền tảng không gian. Nhấn Phím cách hoặc Z để nhảy. Đừng để bị tấn công bởi các hệ thống phòng thủ của nền tảng không gian!

4.2 Rating Star
25,846
Phiếu bầu