Slug Adventure

Hướng dẫn

Nhấn SPACE để ném mình vào bề mặt đối diện và chuyển hướng di chuyển của bạn!

Chạm vào các lá cờ để lưu tiến trình của bạn.

Nhấn SPACE để ném mình vào bề mặt đối diện và chuyển hướng di chuyển của bạn!

Chạm vào các lá cờ để lưu tiến trình của bạn.

3.7 Rating Star
260
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn SPACE để ném mình vào bề mặt đối diện và chuyển hướng di chuyển của bạn!

Chạm vào các lá cờ để lưu tiến trình của bạn.

Nhấn SPACE để ném mình vào bề mặt đối diện và chuyển hướng di chuyển của bạn!

Chạm vào các lá cờ để lưu tiến trình của bạn.

3.7 Rating Star
260
Phiếu bầu