Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Snowball Christmas World

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(3,177 Phiếu bầu)
Release :
Dec 17, 2019

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy. Nếu bạn cần quay lại, hãy thử chạy vào tường!

Bạn chạy tự động, chỉ cần nhấp để nhảy. Cách duy nhất để quay lại là chạy vào hàng rào màu trắng với một bàn chân trên chúng. Để vượt qua cấp độ, trước tiên bạn phải lấy chìa khóa, sau đó chạy vào cánh cửa màu đỏ. Đối với thử thách lớn hơn, hãy cố gắng giải cứu chuột và chim ở mỗi cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(3,177 Phiếu bầu)
Release :
Dec 17, 2019

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy. Nếu bạn cần quay lại, hãy thử chạy vào tường!

Bạn chạy tự động, chỉ cần nhấp để nhảy. Cách duy nhất để quay lại là chạy vào hàng rào màu trắng với một bàn chân trên chúng. Để vượt qua cấp độ, trước tiên bạn phải lấy chìa khóa, sau đó chạy vào cánh cửa màu đỏ. Đối với thử thách lớn hơn, hãy cố gắng giải cứu chuột và chim ở mỗi cấp độ.

4.2 Rating Star
3,177
Phiếu bầu